Zespół

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda - Dyrektorka Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychologii klinicznej, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, certyfikowany trener i superwizor treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor psychoterapii uzależnień PARPA.

Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów.

Pracuje w podejściu integracyjnym.

Jako certyfikowany superwizor PTP jest opiekunem merytorycznym stażystów i stałych współpracowników placówki.

mgr Agata Janasz-Bazyl - Kierowniczka Ośrodka

mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 7, certyfikowana superwizorka - certyfikat nr 13. 

Absolwentka SWPS, studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

W latach 2002-2004 w Zarządzie Stowarzyszenia Aktywnie Przeciw Depresji. Od 2009 r. w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. W latach 2015-2022 pełniła funkcję Prezeski PSPI, zasiada w Komisji Certyfikacyjnej PSPI. Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Pracuje w nurcie integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, rozwojem osobistym, poradnictwem psychologicznym, pomocą w kryzysie, terapią problemów osobistych m.inn. zaburzeniami lękowymi, napadami lęku panicznego, stanami obniżonego nastroju i braku nadziei, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenie, trudnościami w relacjach oraz uzależniami behawioralnymi. Prowadzi zajęcia ze studentami Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii oraz konferencjach organizowanych przez IPZ i ETOH. Wsółpracowała z Uniwersytetem SWPS prowadząc wykłady i warsztatu dla studentów.
W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

mgr Dorota Brewińska - Zastępczyni Dyrektorki IPZ

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej, certyfikowany superwizor. Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, koordynuje i prowadzi zajęcia w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par. Bierze udział w konferencjach, prowadząc wykłady i warsztaty związane z tematyką DDA.

Realizuje psychoterapie indywidualne, grupowe i par w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe.

Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zastępczyni Dyrektor IPZ, Kierownik Poradni dla Par. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Irena Kunicka - recepcja Ośrodka

Absolwentka studium medycznego (oftalmika).

Od 2001 do 2016 roku pracowała w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala MSWiA w Otwocku. W NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród" pracuje począwszy od 2016 roku.

Michał Dziewulski - recepcja Ośrodka

W trakcie jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii.

Współpracuje z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH w Warszawie.

W NZOZ Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród" pracuje począwszy od 2016 roku.

mgr Anna Cylwik

mgr psychologii klinicznej Uniwersytetu Warszawskiego.Uczestniczyła w szkoleniach

Psychoanalitycznym i Psychologii Zorientowanej na Proces oraz NLP.

Absolwentka czteroletnich podyplomowych studiów w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ i SWPS.

Odbyła staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym.

Certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 8 i certyfikowana superwizorka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 11.

Od wielu lat prowadzi zajęcia superwizyjne ze studentami PSP. Stały współpracownik Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród". Prowadzi terapie: nerwic, zaburzeń lękowo-depresyjnych, adaptacyjnych, osobowości, DDA. Pracuje pod superwizją.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (aktualnie w Zarządzie PSPI).

Prywatnie matka dorastającej córki, milośniczka przyrody i podróży. Ciekawa świata i jego różnorodności.

dr Barbara Czardybon

Dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dla par (certyfikat nr 40), trenerka umiejętności psychospołecznych.

W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, dwustopniowe Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Filozofia, a także studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach (Akademia Trenerów Biznesu, Trener Treningu Interpersonalnego) i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Akademia Profesjonalnego Coachingu); uczestniczka szeregu specjalistycznych szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zdobywała, odbywając staże kliniczne w NZOZ „Ogród” Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracowała ponadto w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w treningach Balintowskich. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także współtworzy Zespół szkoleniowy Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Jest autorką artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Jako trenerka współpracuje z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie.

mgr Ewa Drozdowicz

Dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 21, ukończyła studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej - m.in. w treningu intrapsychicznym dla terapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii "Ogród" IPZ.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Także w języku angielskim.

mgr Anna Grabowska

Psychoterapeutka indywidualna, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dla par IPZ PTP (certyfikat nr 37), psycholożka (specjalność kliniczna). Pracuje  w nurcie integracyjnym, korzysta z koncepcji i narzędzi TS, DBT, ISTDP, AT, TSR, EFT. Pracuje pod superwizją Anny Dodziuk van Kooten i Anny Cylwik. Członkini PTP i PSPI.

Ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii IPZ PTP, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par IPZ PTP (I i II stopień). Uczestniczyła w kursie Terapii Schematów certyfikowanym przez International Society of Schema Therapy ISST. Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień „Goplańska”. Była konsultantką w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116123 przy IPZ PTP. Prowadziła treningi interpersonalne i warsztaty aktywizujące dla osób poszukujących pracy. Odbyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, porozumienia bez przemocy, pracy z traumą, komunikacji w relacji rodzic-dziecko. Nabywała również umiejętności coachingowe w SWPS w Warszawie.

Ma 47 lat, męża, dwie córki i dwa koty. Pasjonuje ją życie, neurobiologia behawioralna, etologia, umysł, wszechświat, prawa fizyki i przyrody. 

mgr Jolanta Hojda

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii, psycholożka.

Pracuje w podejściu integracyjnym od 2005 roku.

Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nastroju, lękowych, odżywiania, terapią traumy oraz zaburzeń osobowości. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych i stresujących zdarzeń w przeszłości m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych. Oferuje pomoc w pracy nad samoświadomością i samorozwojem oraz zwiększaniem zdolności do tworzenia satysfakcjonującego życia i doświadczania radości.

Psychologię ukończyła w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz SWPS. Nieustająco podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach m.in. z zakresu CBT, Gestalt, terapii par, terapii traum, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTPD), seksuologii, psychoterapii tańcem i ruchem (DMP), i in.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychoterapii OGRÓD oraz w prywatnej praktyce.

Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów i psychoterapeutów z zakresu psychologii i psychoterapii (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w IPZ, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapii traumy, traum seksualnych, uzależnień behawioralnych, pracy z osobami z grupy DDA/DDD i in.).

Wieloletnia współpracowniczka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wieloletnia wykładowczyni I współpracowniczka Uniwersytetu SWPS. Współpracowniczka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ PTP, gdzie prowadzi zajęcia oraz superwizję.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (w którego Zarządzie zasiadała przez 6 lat).

mgr Aneta Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, absolwentka czteroletniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Warszawie. Pracuje w podejściu integracyjnym w psychoterapii indywidualnej. Jest również absolwentką Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Umiejętność stosowania różnorodnych metod psychoterapeutycznych pomaga jej dostosować sposób prowadzenia terapii do występujących problemów pacjenta. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP .

Staż kliniczny odbyła w ośrodku Psychoterapii "Ogród” IPZ w Warszawie.

Swoją wiedzę poszerzała również w Pracowni Psychologii Klinicznej Instytutu Kardiologii w Aninie, posiada wiedzę dotyczącą pracy z pacjentem kardiologicznym, m.in. z wszczepionym stymulatorem serca czy kardiowerterem – defibrylatorem. Problemy somatyczne osób nie są jej obce.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobyła pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, diagnozując i prowadząc psychoterapię.

Obecnie pracuje z osobami dorosłymi.

mgr Ewelina Kubicka

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta integracyjny, Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) i terapii uzależnień behawioralnych.

Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka całościowego szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Emocjach – EFT, w tym Terapii Par. Studia magisterskie odbyła na Wydziale Psychologii ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła serię szkoleń dla terapeutów z „Pracy z ciałem” metodą A. Lowena i K. Lewina organizowanych przez Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej,  a także szkolenie z  Dialogu Motywującego w ACPiR SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje i integruje wiele podejść terapeutycznych.

Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (Szpital Tworkowski), w Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO”, w Fundacji „Dobrze że jesteś”, na Oddziale Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Banacha, a obecnie współpracuje  z Ośrodkiem Psychoterapii NZOZ OGRÓD IPZ.

Prowadzi terapię osób, które doświadczają trudności, cierpienia w różnych obszarach swojego życia, a dotychczasowe próby radzenia sobie nie przynoszą efektów. Pomaga osobom, które pragną odzyskać kontrolę nad swoim życiem, poprawić jakość relacji z innymi, lepiej poznać i zrozumieć siebie, swoje emocje, potrzeby i możliwości.

Pracuje terapeutycznie pod stałą superwizją w podejściu integracyjnym i Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) z osobami dorosłymi, parami i młodzieżą. 

Prywatnie mama trójki dzieci i dwóch psów, w wolnych chwilach zamieszkuje w lesie i czyta książki.

mgr Joanna Lesisz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 11.

Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS z zakresu psychoterapii integracyjnej.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacji psychologia kliniczna.

Odbyła staże w terapeutycznych ośrodkach: w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Leczenia Nerwic i Depresji, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoedukację rodziców związaną z kłopotami wychowawczymi.

Urodzona w 1963 r., ma jednego syna, jeździ na rowerze, gra w szachy, w wolnych chwilach czyta książki.

dr Marta Mikołajczyk

Psychoterapeutka w procesie certyfikacji, w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadząc konsultacje i poradnictwo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Systematycznie bierze udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i konferencjach dotyczących m.in. problematyki przemocy, współuzależnienia, DDA, DDD. 

mgr Małgorzata Mizińska

Ukończyła studia magisterskie o kierunku Psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS oraz Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Dyplomowana psychoterapeutka – absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Pomaga osobom zmagającym się z trudnościami w relacjach interpersonalnych, depresją, mającymi niskie poczucie wartości, będącym w kryzysie, borykającymi się ze stratą, jak również osobom nastawionymi na rozwój i poprawę relacji z samym sobą. Ponadto pracuje z osobami zmagającymi się z psychologicznymi aspektami otyłości oraz zaburzeniami odżywiania. Ważnym obszarem jej pracy jest psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz praca z osobami po traumach.

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Współpracuje z biznesem. Jest także trenerem biznesu oraz coachem. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Prowadzi grupy wsparcia, grupy rozwojowo-terapeutyczne oraz warsztaty.

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Maria Natorska

Jest certyfikowanym psychoretapeutą psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 10.

Ukończyła 4 letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ SWPS

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Odbyła staż zawodowy w Oddziale Dziennym i Całodobowym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii „Ogród” IPZ

Odbyła szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia

Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ

Współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii Ogród IPZ gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) a także osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w relacjach z innymi.

Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radzyminie oraz w tamtejszym Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym Duomed.

Swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP

Jest matką dwóch synów, pasjonuje się wokalną muzyką kameralną.

mgr Kazimiera Oszajca-Wiernicka

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS, studia podyplomowe – Integralna Profilaktyka Uzależnień (UKSW), kurs z zakresu podstaw systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży („Poza Schematami”). Uczestniczy w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej. 

Zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych i młodzieży, terapią rodzin oraz poradnictwem w zakresie problemów osobistych. W pracy zawodowej regularnie korzysta z superwizji klinicznej.

mgr Małgorzata Piotrowska

Dyplomowana psychoterapeutka osób dorosłych. Pracuje w podejściu integracyjnym.

Ukończyła czteroletnią podyplomową Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Warszawie przy Instytucie Psychologii Zdrowia, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a wcześniej podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy IPZ w Warszawie.

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Małgorzata Popławska

Magister psychologii, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Absolwentka SWPS na kierunku Social Psychology. W trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy IPZ, prowadzi praktykę prywatną. Umiejętności praktyczne zdobywała podczas stażu na oddziale psychiatrycznym oraz w prywatnych gabinetach i poradniach zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Pracuje w nurcie integracyjnym z dorosłymi pacjentami.

Prywatnie jest mamą dwóch małych, ciekawych świata dziewczynek. Jej pasje to podróże, książki i muzyka. Najlepiej relaksuje się przy dobrej, kryminalistycznej powieści lub rockowym koncercie.

mgr Monika Rakusa-Suszczewska

Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i psychologię społeczną na SWPS (obecnie Uniwersytet SWPS).

Jest dyplomowaną psycholożką i psychoterapeutką. Po studiach psychologicznych i doktoranckich w SWPS ukończyła podyplomowe 4-letnie studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje w nurcie integracyjnym pod stałą superwizją.

Od czasu studiów psychoterapeutycznych związana z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród"; od kilku lat prowadzi także prywatną praktykę.

Poza pracą psychoterapeutyczną jest pisarką. Pisze i publikuje książki beletrystyczne dla dorosłych i dzieci.

Prywatnie spełniona mama całkiem już dorosłego Antoniego i dorastającej Klary.

Lubi muzykę niemal wszelkich gatunków, a zwłaszcza piosenkę i piosenkę literacką. Pasjonatka podróży, sztuki i kina.

mgr Magdalena Ratz

Pedagożka, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji i w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Od kilkunastu lat pracuje w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dorosłymi i młodzieżą, prowadząc psychoterapię, poradnictwo i warsztaty. Prowadzi prywatną praktykę.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuje w nurcie integracyjnym.

mgr Anna Religa

Absolwentka Psychopedagogiki kreatywności. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyplomowana psychoterapeutka – absolwentka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie integracyjnym. W swojej pracy łączy elementy różnych podejść terapeutycznych, w zależności od potrzeb klienta. Pracuje  z osobami, które przeżywają kryzysy osobiste, borykają się z trudnościami w relacjach, mają zaburzenia lękowe, depresyjne, ale też pragną się rozwijać.

Swoją pracę opiera na stworzeniu relacji terapeutycznej z klientem oraz wykorzystywaniu wiedzy i umiejętności zdobytej podczas warsztatów oraz superwizji. Korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

Lubi koty, ponieważ są nieprzewidywalne i pełne gracji. Czerpie radość z wędrówek po górach  – bo to wyzwanie oraz czas na refleksje. Śpiewa amatorsko, ponieważ bardzo ceni ten sposób wyrażania emocji.

dr Anna Rudnik

Psychoterapeutka integracyjna, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), pedagożka, trenerka umiejętności społecznych, dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki.

Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne realizowane w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kończy całościowe szkolenie z psychoterapii par skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Oferuje wsparcie osobom i parom, które doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, borykają się z kryzysami, chciałyby odczuwać satysfakcję i lepiej sobie radzić w życiu, być bardziej uważne na siebie, skuteczniej komunikować się z innymi, nawiązywać satysfakcjonujące relacje interpersonalne.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz u certyfikowanych superwizorów EFT.

O sobie pisze: Praca z drugim człowiekiem jest dla mnie niezwykłym spotkaniem, podczas którego towarzyszę osobie w poznawaniu samej siebie, świata swoich przeżyć, doświadczeń, relacji, w poszukiwaniu i odkrywaniu drogi do bardziej świadomego i satysfakcjonującego życia. W ramach pracy terapeutycznej pomagam osobom i parom, które nie radzą sobie z trudnościami osobistymi, przeżywają kryzysy natury emocjonalnej, borykają się z problemami w relacjach, doświadczają nieprzyjemnych uczuć, trosk i niepokojów.

Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby doświadczające kryzysów emocjonalnych, chorujące psychicznie i borykające się z różnymi trudnościami osobistymi. Przez kilkanaście lat związana z uczelniami wyższymi kształcącymi w zakresie nauk społecznych, pedagogicznych i medycznych. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego, a także zajmuje się edukacją dorosłych i starszych.

Prywatnie uwielbia kontakt z naturą, kino (zwłaszcza francuskie i skandynawskie), spacery z ukochanymi psami, wieczory z dobrą książką w towarzystwie przygarniętych kotów. Fascynują ją podróże te bliskie i dalekie, poznawanie ludzi i odmiennych kultur.

mgr Jolanta Siechowicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PSPI; „Spotkanie psychoterapeutyczne, czy superwizyjne wzmacnia mój szacunek do Drugiego Człowieka. Wzbudza podziw wobec moich Klientów i Superwizantów: za ich odwagę, za otwartość na życiowe zmiany, za zaangażowanie w proces terapeutyczny, za codzienne zmaganie się z trudami życia, za troskę o siebie i bliskie osoby. Spotkanie rozwija moją ciekawość, a zarazem pokorę wobec niepowtarzalności i wyjątkowości napotkanego Człowieka” JS

Współpracuje z „NZOZ Ogród”, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, Profesjonalną Szkołą Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, prowadzi również praktykę prywatną. Pracuje w podejściu integracyjnym. Członek PTP oraz PSPI (wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego PSPI, w ramach którego uczestniczyła m.in. w opracowaniu Kodeksu Etycznego).

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.  Brała udział w wielu warsztatach i kursach ustawicznie dbając o rozwój zawodowy. Jest certyfikowanym psychoterapeutą PSPI i superwizorem PSPI.

Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych m.in. z problemami osobistymi, problemami relacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości. Ważne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń w przeszłości (często dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych).

W obrębie powyższych obszarów prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów (współpracowała z SWPS) i  psychoterapeutów (PSP IPZ PTP, Fundacja ETOH, SPPdP i in.). Dla praktykujących i/lub szkolących się psychoterapeutów prowadzi superwizje w nurcie integracyjnym.

Przykłady warsztatów, które przygotowywała i prowadziła dla terapeutów i osób szkolących się w psychoterapii: „Psychoterapia traumy”; „Strategie pracy nad traumami złożonymi powstałymi w dzieciństwie u DDA/DDD”; „Strategie pracy psychoterapeutycznej wobec osób doświadczających stanów depresyjnych”; Praca psychoterapeutyczna z osobami borderline”; „Transformacja schematów powodujących problemy Pacjenta – praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej”; „Terapia par: Trudności w związku, wynikające z problemów lękowych jednego lub obojga partnerów”; „Gniewny związek – strategie pracy”; „Umiejętność nawiązywania kontaktu i porozumiewania się”; „Przepracowywanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na pełnienie roli rodzica”; „DDA – jak skutecznie pomagać. Strategie pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne” i inne.

mgr Magdalena Skibińska-Kwiatek

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii integracyjnej, certyfikowana trenerka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Psychologię ukończyła na SWPS, następnie ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ PTP-SWPS. Nieustająco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Dyplomowana psychoterapeutka pracująca w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią par, psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD, osób które doświadczyły traum i stresujących zdarzeń w przeszłości. Prowadzi grupowe treningi psychologiczne – intrer- i intrapersonalne oraz szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i psychoterapii osób dorosłych.

Była wieloletnim wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, obecnie związana z Profesjonalną Szkołą Psychoterapii IPZ PTP. Od 2003 r. jest stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ośrodka Psychoterapii NZOZ „Ogród” IPZ PTP. Prowadzi też własną praktykę psychoterapeutyczną.


Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

mgr Marzena Sochańska-Kawiecka

Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji, specjalistka terapii uzależnień oraz współuzależnienia. Jest także mediatorką, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rodzinnych.

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej.

Ukończyła studia filozoficzne oraz socjologiczne na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. To wykształcenie dało jej szeroką teoretyczną podstawę spojrzenia na człowieka, jego miejsce w świecie i jego drogę ku realizacji i szczęściu. Ukończyła także Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Administracji.

Obecnie w trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła także szereg szkoleń związanych z szeroko rozumianą pomocą innym:

  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia
  • Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych Instytutu Psychologii Zdrowia
  • Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia
  • Szkolenie Mediator Rodzinny organizowane przez ośrodek Mediatorzy.pl
  • Studium Pomocy Psychologicznej dla Par

Brała także udział w wielu warsztatach związanych z konkretnymi metodami pracy z  pacjentem.

Jako specjalistka terapii uzależnień do 2020 roku współpracowała z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Żyrardowie, w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, gdzie prowadziła zarówno terapię indywidualną jak i grupową. W latach 2020-2021 odbyła staż kliniczny w ośrodku OGRÓD – NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

Aby zoptymalizować proces terapeutyczny w swojej pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów.

mgr Marzena Sulkowska

Psychoterapeutka i terapeutka par. Pracuje w nurcie integracyjnym i EFT (Emotionally Focused Therapy).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, specjalizacja Andragogika (kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy dorosłych) na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom psychoterapeuty integracyjnego uzyskała po ukończeniu 4-letniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Posiada dyplom terapeutki par w podejściu EFT (terapii skoncentrowanej na emocjach) wydany po całościowym szkoleniu ICEEFT (International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy) oraz dyplom terapeutki par w podejściu integracyjnym wydany przez IPZ.

Współpracuje z Ośrodkiem „Ogród” i Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, gdzie prowadzi zajęcia w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par. Prowadzi również praktykę prywatną.

mgr Marta Wróbel-Rakowska

Psycholożka i psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 35.

Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (2014r.).  W 2017 r. ukończyła także Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia. Bierze udział w poszerzających wiedzę i doświadczenia szkoleniach (m.in. szkolenie z Focusingu - Ośrodek Intra, szkolenie z technik psychoterapii Gestalt  - IIPG, szkolenie w obszarze pracy z ciałem  - organizowane przez IPZ). Bywa także prowadzącą szkolenia w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ, Fundacji Etoh oraz Szkoły Psychoterapii Dialog.

Doświadczenie zdobywała w czasie staży – w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego  oraz w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ, którego obecnie jest stałą współpracowniczką.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju oraz osobowości. Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi dziećmi alkoholików oraz dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.

prof. Jerzy Mellibruda - ZAŁOŻYCIEL, ZMARŁY 04.09.2020 R.

Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i PTPsychiatrycznego; certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA, specjalista psychologii klinicznej II st., dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia.

Najważniejsze obszary zainteresowań:
Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, poszukiwani integracji teorii i metod psychoterapii, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania, teoria prowadzenie treningu psychologicznego, psychologia zdrowia, uzależnienia.

Publikacje książkowe:

  • POSZUKIWANIE SIEBIE
  • JA TY MY
  • PUŁAPKA NIEWYBACZONEJ KRZYWDY
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA UZALEŻNIENIA
  • TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT