Psychoterapia w Warszawie - Nasz OGRÓD

OŚRODEK PSYCHOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA

„OGRÓD”
jest kliniczną placówką
INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Od 2005 roku jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, ale programy psychoterapeutyczne prowadzimy już od początków lat 90-tych. W pracy psychoterapeutycznej staramy się integrować profesjonalne umiejętności z osobistym zaangażowaniem. W przypadku każdej osoby korzystającej z naszej pomocy poszukujemy i proponujemy takie formy współpracy, które są dostosowane do jej indywidualności i specyfiki jej problemów.

 
"W pracy psychoterapeutycznej koncentrujemy się na rozpoznawaniu i próbach zmiany tego,
co może odgrywać ważną rolę w tworzeniu problemów i zaburzeń
– i czego zmiana jest osiągalna za pomocą psychoterapii."
~ Jerzy Mellibruda ~