Psychoterapia komercyjna - psychoterapia indywidualna

Oferujemy konsultacje terapeutyczne indywidualne w cenie 220 zł (50 min.), podczas których specjalista podejmuje decyzję czy dla danego problemu istnieje odpowiednia oferta w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród".

Prowadzimy psychoterapię indywidualną w cenie 200 zł (50 min.).

Osoby przyjmujące komercyjnie: dr Barbara Czardybon (on-line) i mgr Ewa Drozdowicz.

dr Barbara Czardybon - pracuje on-line

Dyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dla par (certyfikat nr 40), trenerka umiejętności psychospołecznych, terapeutka zaburzeń seksualnych w trakcie Szkoły Terapii Seksualnej w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie.

W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, dwustopniowe Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Filozofia, a także studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach (Akademia Trenerów Biznesu, Trener Treningu Interpersonalnego) i Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Akademia Profesjonalnego Coachingu); uczestniczka szeregu specjalistycznych szkoleń z obszaru pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zdobywała, odbywając staże kliniczne w NZOZ „Ogród” Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia w Warszawie oraz w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracowała ponadto w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych w podejściu integracyjnym, strategiczno-strukturalną terapię uzależnień chemicznych i behawioralnych, a także terapię par skoncentrowaną na emocjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Uczestniczy w treningach Balintowskich. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie prowadzi zajęcia ze Współczesnej problematyki uzależnień w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także współtworzy Zespół szkoleniowy Studium Pomocy Psychologicznej dla Par przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Jest autorką artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii i terapii uzależnień, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”. Jako trenerka współpracuje z Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH w Warszawie.

mgr Ewa Drozdowicz

Dyplomowana i certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej - certyfikat nr 21, ukończyła studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej - m.in. w treningu intrapsychicznym dla terapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii "Ogród" IPZ.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Także w języku angielskim.